Systémy pro diagnostiku poruch dýchání ve spánku

Spánková apnoe může být závažná život ohrožující nemoc. Poslední výzkumy ukazují, že chrápání a apnoe jsou spojeny s několika závažnými souběžnými chorobnými stavy. Neléčená spánková apnoe, může přispívat k zvýšenému riziku hypertenze, diabetu, kardiovaskulárních chorob, CMP, obezity a deprese.

Pro prvotní screening slouží přístroj ApneaLink Air od společnosti ResMed, která se řadí k absolutní špičce mezi firmami zabývajícími se problematikou diagnostiky a léčby spánkové apnoe. Tato diagnostická metoda je převážně určena pro kardiologické, diabetologické a interní ambulance tak i ordinace PRL. Nově je toto vyšetření zařazeno v číselníku výkonů VZP (kód 25260 - Domácí měření flow a saturace krve).

Přístroje pro limitovanou polygrafii a polysomnografii Nox od společnosti Nox Medical patří ke světové špičce v diagnostice spánkové apnoe. Tyto diagnostické systémy jsou převážně určeny pro specializovaná spánková centra neurologických, plicních, kardiologických, psychiatrických nebo ORL klinik.

 

Screening spánkové apnoe

 

Limitovaná polygrafie

 

Polysomnografie

 
 

© 2019 ResMed CZ s.r.o.

powered by Shop Store