Technologie ResMed

iVAPS™

Vlastní unikátní technologie iVAPS - inteligentní terapeutický režim tlakové podpory se zajištěným objemem. Funkce iVAPS je vysoce automatizovaná, rychlá a snadno nastavitelná klinickým pracovníkem. iVAPS kombinuje pohodlí a výhody synchronizace tlakové podpory se zajištěným cílovým alveolárním objemem. iVAPS je podporována osvědčenými technologiemi neinvazivní ventilace společnosti ResMed, včetně Vsync - algoritmu pro automatickou kompenzaci úniku tlaku netěsnostmi a nastavitelné citlivosti spouštění a délky ventilačního cyklu - funkce TiControl™. 

Technologie iVAPS je vhodná pro spontánně dýchající pacienty, kteří váží minimálně 30 kg. Léčba s technologií 
iVAPS je největším přínosem pro pacienty s respiračními poruchami s hyperkapnií (obzvláště pro pacienty s
proměnlivým dodržováním léčebného režimu nebo pacienty s progresivním onemocněním).
S technologií iVAPS si můžete být jisti, že váš pacient dostává adekvátní ventilaci, i v případě měnícího se
respiračního úsilí při progresi onemocnění.

 

 

 

 

 

Easy-Breathe Technology™

Dvoustupňový motor s nízkou setrvačností se otáčí výrazně pomaleji, což snižuje celkovou hlučnost přístroje až na pouhých 24 dBA Stabilizovaný tlak zaručuje lepší synchronizaci mezi pacientem a maskou
Větší spolehlivost a delší životnost

 

Dechová vlna systému Easy-Breathe

Klinicky zdokonalený systém pro snižování výdechového tlaku (EPR)
Dechová vlna Easy-Breathe snižuje tlak při výdechu a usnadňuje tak pacientovi dýchání
Systém synchronizuje tlakový cyklus s pacientovým dýcháním, a pacient tak může dýchat v přirozeném rytmu

 

 

 

 

 

 

Zdokonalená technologie AutoSet Advantage

Podobně jako tomu bylo i u jejího předchůdce - klinicky ověřené technologie AutoSet Advantage™ - i technologie S9 AutoSet reaguje na omezení průtoku vzduchu dýchacími cestami a chrápání a zajišťuje optimální tlak. Kromě toho přístroj S9 AutoSet se zdokonalenou technologií AutoSet Advantage zajišťuje odlišnou terapeutickou reakci na události v uzavřených a otevřených dýchacích cestách. Používá totiž jedinečnou metodu nucených oscilací (FOT), která rozpoznává události související s obstrukcí nebo události v otevřených dýchacích cestách, a následně na ně reaguje.

 

 

 

 

 

 

TiControl™

Pomocí funkce TiControl můžete nastavit minimální a maximální časové limity pro inspirium, které vymezují ideální trvání spontánního inspiria. Pacientovi je tak poskytnuto časové okno, ve kterém může spontánně v rámci dechového cyklu dospět k nastavenému expiračnímu tlaku (EPAP). Funkce TiControl IPAP Max™ může eliminovat zpožďování dechového cyklu (k němuž dochází při výskytu netěsností nebo u pacientů s obstruktivní poruchou ventilace), a poskytnout tak dostatek času k expiraci. Funkce TiControl IPAP Min™ zabraňuje předčasnému ukončení nebo zkracování dechového cyklu (vyskytuje se u pacientů s restriktivní poruchou ventilace), a poskytuje tak dostatek času k inspiraci.

 

Vsync™

Algoritmus pro automatickou kompenzaci úniku vzduchu netěsnostmi je unikátní funkcí, kterou jsou vybaveny přístroje ResMed VPAP. Systém Vsync průběžně a automaticky monitoruje únik vzduchu netěsnostmi a vyrovnává jej úpravou základního průtoku přístroje. Tato funkce je zásadně důležitá pro spolehlivé spouštění ventilačního cyklu a pro jeho udržení. Systém zaručuje synchronizaci mezi pacientem a ventilačním přístrojem - a to i v případě velkého úniku vzduchu netěsnostmi.

 

 

 

 

 

Algoritmus ASV-CS

Jedinečné algoritmy společnosti ResMed pro adaptivní pomocnou ventilaci (ASV-CS) umožňují přizpůsobit léčbu potřebám pacientů trpících centrální spánkovou apnoí nebo komplexní spánkovou apnoí. Algoritmus je schopen vyhodnotit, v jaké míře je nutné pacientovi pomocnou ventilaci zajistit, na základě průběžného vypočítávání cílové ventilace, která odpovídá 90 % doposavadní průměrné ventilace pacienta. Přístroj AutoSet CS2 sleduje pacientovu nedávnou průměrnou dechovou frekvenci a objem, a umožňuje tak zajistit synchronizaci mezi pacientovým dechem a ventilační podporou. Algoritmus ASV-CS poskytuje ventilační podporu v okamžiku, kdy je jí zapotřebí - algoritmus je schopen rychle zvýšit tlakovou podporu při hypoventilaci a při hyperventilaci tuto podporu zase utlumit. Po stabilizaci dechu dochází k utlumení tlakové podpory na minimální hodnotu, při které je zajištěno dechové pohodlí pacienta, aby se tak zamezilo nadměrné ventilaci a hypokapnii

© 2019 ResMed CZ s.r.o.

powered by Shop Store